Historia

DATY Z HISTORII KOŚCIOŁA I PARAFII

+XI/XII w. – Na przełomie tych wieków powstaje parafia w Czerlejnie.

1201 – Biskup Arnold II nadaje Joannitom z Poznania Komandorii kanonikat i prebendę katedralną, na którą szły dziesięciny z Czerlejna.

1254 – Bogufał III, biskup poznański jest dzierżawcą wsi królewskiej Czerlejna .

1257 – 1796 – Kościół w Czerlejnie jest własnością Kapituły Gnieźnieńskiej.

1268 – Najstarsza zachowana wzmianka o kościele w Czerlejnie.

1510 – Kościół istnieje pod wezwaniem NMP. Wniebowziętej, Św. Idziego i św. Katarzyny.

1616 – Drugi kościół.

1682 – Piotr Predkiewicz funduje puszkę z aniołami używaną do dzisiaj.

1743 – Budowa obecnego kościoła z fundacjii proboszcza Łukasza Lubaszowskiego.

1752 – Od tego roku istniało przy kościele bractwo św. Marii Magdaleny, patronki kościoła.

1763 – 1777 – W tym czasie przyłączono przejściowo do Czerlejna parafię w Kleszczewie. Utworzono tam jednak wikariat wieczysty jako beneficjum, na które udzielano instytucji. Tym sposobem zachowało Kleszczewo swe prawa parafialne. Usamodzielniło się przed rokiem 1777.

1767 – 25 października Konsekracja kościoła przez biskupa Ludwika de Riaucour.

„ Roku Pańskiego 1767 dnia 25 miesiąca października, w 20 niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. ja Ludwik de Riaucour, biskup Ptolomidy, kanonik metropolitalny gnieźnieński, oficiał, prepozyt itd. konsekrowałem ten Kosciół w Czerlejnie i ołtarz p.w. N.M.P. Wniebowziętej. Umieściłem w nim relikwie św. Męczenników Gaudentego i Filotei i udzieliłem wszystkim wiernym dzisiaj jeden rok, a nawiedzajacym kościół w rocznice konsekracji wyznaczyłem na niedziele w oktawie Wszystkich Świętych"

Ludwik de Riaucour Biskup

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Parafialne czynne codziennie zaraz po mszy świętej
Ja Ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.
Czerlejno, ul. Kostrzyńska 1
62-025 Kostrzyn